Boomtechnisch adviesbureau

Welke onderzoeks- en advieswerkzaamheden kunnen onze ervaren boomtechnisch adviseurs / European Tree Technicians voor u uitvoeren:

Voor elke situatie een passende oplossing

Beheerders, adviseurs, ingenieurs, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten benaderen ons voor boomtechnisch advies, projectinrichting, productinformatie, het opstellen van beheerplannen en groenbestekken.

Door een intensieve samenwerking met de diverse betrokken disciplines, vanaf de planvorming tot en met de nazorg, worden onze groenprojecten succesvol gerealiseerd.

Heeft u een vraag, een aansprekend project of idee, aarzel dan niet om ons te benaderen.

Boomadviesbureau & groeiplaatsonderzoek

Bomen zijn van wezenlijk belang in stedelijk gebied en leveren enkele aanwijsbare maatschappelijke baten zoals bijvoorbeeld de verbetering van het stadsklimaat.

Het is belangrijk dat bomen kunnen gedijen in de stad zonder dat ze overlast veroorzaken of gevaarzettend zijn.

Een groeiplaatsonderzoek ligt ten grondslag aan de boomsoortkeuze en de inrichting van de boomgroeiplaats.

In de aanloopfase van projecten verzorgt Stedelijk Groen bv gedegen advies aan de hand van diverse boomtechnische onderzoeken.

Een goed doordacht ontwerp van de groeiplaats van (stads)bomen, in combinatie met een passende (boom)beplanting, kan veel beheerproblemen in de toekomst voorkomen.

Neem vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau indien u meer informatie wilt met betrekking tot boomadvies en groeiplaatsonderzoek.

Boomverzorging in Groningen, Drenthe en Friesland

De boomverzorgers van Stedelijk Groen bv werken landelijk, maar wij richten ons vooral op het snoeien, kappen en het (ver)planten van bomen in Noord Nederland  (provincies Groningen, Drenthe en Friesland).

De verschillende fases in een bomenleven vragen om een eigen snoeiwijze. Vanaf de aanplant tot de onderhoudsfase hebben bomen terugkerende snoeibeurten nodig om de gewenste doorrijhoogte en eindbeeld te bereiken. Door gerichte snoei wordt voorkomen dat er probleemtakken (dood hout, plakoksels) gevormd worden en er gevaarlijke situaties ontstaan.

Bovendien ontstaan er geen grote snoeiwonden indien er regelmatig begeleidingssnoei wordt uitgevoerd en blijft het rijprofiel gevrijwaard van laaghangende takken.

Of het nu gaat om jonge- halfwas- of monumentale bomen, de bomen in de openbare ruimte worden periodiek gesnoeid door onze ervaren boomverzorgers.

Tijdens de snoeiwerkzaamheden maken onze European Tree Workers (ETW) gebruik van hoogwerkers of klimtechnieken. In het kader van duurzaamheid zetten wij het liefst electrisch materiaal en -materieel in.

In de onderhoudsfase worden probleemtakken als zwaar hout en plakoksels uit de blijvende kroon verwijderd. Door tijdens de werkzaamheden een boombeoordeling op hoogte uit te voeren, is er sprake van efficiëntie en worden eventuele gevaarzettende situaties tijdig erkend.

Boomverzorging door European Tree Workers

Onze ervaren boomverzorgers zijn ETW-gecertificeerd en bedreven in:

 

Bomen verplant je niet zomaar. Het besluit tot een boomverplanting kan zeer uiteenlopende redenen hebben. Om de verplanting van bomen succesvol te laten verlopen moet er echter aan verschillende eisen worden voldaan.

Groentechniek en inrichting openbare ruimte

Openbare ruimtes zoals parken en terreinen rondom gebouwen worden door veel mensen gebruikt. Ze geven echte meerwaarde als bij de inrichting en aanleg rekening is gehouden met groentechniek, gebruiksgemak en een prettige beleving.

Heldere looplijnen, logische parkeervoorzieningen en een fijn buitengebied om in te verblijven; een technisch goed aangelegd terrein maakt het aangenaam en toegankelijk voor gebruikers, bezoekers en beheerders.

Bij Stedelijk Groen bv integreren onze groenexperts ‘grijs’ en ‘groen’ tot een multifunctioneel geheel met een lange levensduur.