Stedelijk groen bv

Verplantbaarheids-onderzoek bomen

Verplantbaarheids- onderzoek bomen

Bomen verplant je niet zomaar. Vrijwel iedere boom is te verplanten, hoewel we liever bomen proberen te handhaven op hun plek. Soms is boomverplanting echter onontkoombaar en is een gedegen vooronderzoek, in de vorm van een verplantbaarheidsonderzoek, de eerste stap naar succes.

Advies verplanten van (grote) bomen

De vakkundige European Tree Technicians van Stedelijk Groen voeren dit verplantbaarheidsonderzoek uit, zodat een gedegen boomtechnisch advies of plan van aanpak opgesteld kan worden. Om een boomverplanting succesvol te laten verlopen, moet er echter aan verschillende eisen worden voldaan.

Tijdens een verplantbaarheidsonderzoek worden onderstaande boomtechnische aspecten in kaart gebracht:

  • De verplantbaarheid van de boom,
  • De kwaliteit en spreiding van de boomwortels,
  • Bodemsamenstelling groeiplaats(en),
  • De mogelijke voorbereidingen en uit te voeren snoei,
  • Een inschatting van de te verwachte kluitomvang,
  • De invloed van kabels en leidingen,
  • De verplantmethode per boom,
  • Maatregelen m.b.t. de nieuwe standplaats (indien deze reeds bekend is),
  • Nazorg en garantie,
  • Inschatting van de verplantkosten.

Meer informatie over een verplantbaarheidsonderzoek?
Neem geheel vrijblijvend contact met op met ons boomtechnisch adviesbureau.