Stedelijk groen bv

(Grote) bomen planten

(Grote) bomen planten

Stedelijk Groen bv heeft ruime ervaring in het planten van (grote) bomen. Ons bedrijf heeft een naam opgebouwd als het gaat om het succesvol uitvoeren van aanplantprojecten in zeer uiteenlopende vormen. Door een intensieve samenwerking met de opdrachtgever, vanaf de planvorming tot en met de nazorg, wordt het planten van (grote) bomen in de openbare ruimte succesvol uitgevoerd en opgeleverd.

Begeleiding ontwerpfase bomen planten

Heeft u advies nodig met betrekking tot het planten van (grote) bomen? Stedelijk Groen bv heeft haar wortels in de boomkwekerijsector liggen. Door vanuit de belangen van de boom te denken wordt in ieder project, rekening houdend met de lokale situatie, een uitgangssituatie gecreëerd, waarin desbetreffende bomen het beste geplant kunnen worden en het beste gedijen.

Groeiplaatsinrichting bomen planten

In de ontwerpfase kunnen wij u begeleiden in het kiezen van de geschikte boomsoort. Het is zeer belangrijk om een boom te planten die aan uw specifieke wensen voldoet en op uw specifieke locatie goed gedijt. Vervolgens worden met deze gegevens geschikte groeiplaatsen ingericht, die zowel voor de bomen, maar ook voor het bodemleven, voldoende mogelijkheden bieden. Aansluitend verzorgen wij de selectie, het transport alsmede de uitvoering van het vakkundige planten van de (grote) bomen.

Garantie en nazorg bomen planten

Stedelijk Groen bv geeft garantie op onze aanplantprojecten en verzorgen, gedurende de groeiseizoenen na aanplant, de nazorg van de bomen. Dit omvat regelmatige monitoring, het uitvoeren van alle benodigde watergiften, uitvoering van voor de hergroei benodigde begeleidingssnoei en eventueel het uitvoeren van onderzoek naar hergroeibelemmerende aantastingen. Op deze wijze staat wij voor de kwaliteit van het door ons geleverde product en nemen wij onze opdrachtgevers de nazorg en het risico op extra inboetkosten uit handen.

wij verzorgen het

Ons uitgebreide netwerk binnen de internationale boomkwekerijsector stelt ons in staat praktisch alle boomsoorten en cultivars in zeer uiteenlopende maten in uw aanplantprojecten te betrekken.