Stedelijk groen bv

Bomen verplanten / bomen verplaatsen

Bomen verplanten / bomen verplaatsen

Het besluit tot het verplanten of verplaatsen van bomen kan zeer uiteenlopende redenen hebben. Om het verplanten van bomen succesvol te laten verlopen moet er echter aan verschillende eisen worden voldaan. Deze hebben te maken met het regeneratie- of herstellingsvermogen en de bewortelingsmogelijkheden van de te verplaatsen of verplanten bomen. Daarnaast is het bij het verplanten of verplaatsen van bomen zeer belangrijk om kennis te hebben van soortspecifieke eigenschappen. Het is van belang om van te voren te bepalen of het verplanten of het verplaatsen van bomen zinvol en realiseerbaar is.

Verplantbaarheidsonderzoek bomen

Voordat besloten wordt bomen te verplanten, is het vaak verstandig een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt bepaald in hoeverre een boom te verplanten is, welke voorbereidende maatregelen getroffen dienen te worden en welke verplantmethode het meest geschikt is voor het verplaatsen van bomen.

Verplantmethode bij het verplaatsen van bomen

Het verplanten van bomen is altijd maatwerk. Bij het verplaatsen van bomen dient bij iedere boom individueel bepaald te worden wat de beste verplantmethode is. Deze keuze in onder meer afhankelijk van de boomsoort, de omvang van de boom, het bewortelingspatroon, de kwaliteit van de wortelkluit, de standplaats van de boom en de bereikbaarheid van de nieuwe plantlocatie (bepalen transportroute in verband met eventuele obstakels bij het verplaatsen van grote bomen).

Wij hebben ruime ervaring met het verplanten van (grote) bomen met verplantmachine en/of telekraan en dieplader. De bomen worden al dan niet verplaatst met een frame- of palletconstructie.