Stedelijk groen bv

Boom- beschermingsplan (BBP)

Boombeschermingsplan (BBP)

Tijdens (graaf)werkzaamheden in de nabijheid van bomen zijn de risico’s op beschadigingen, direct of indirect, zeer groot: bodemverdichting, wortelschade, verwondingen aan stam en takken, bodemverontreiniging, veranderingen in de waterhuishouding, grondverzet, etc. Om bomen tijdens werkzaamheden duurzaam in stand te kunnen houden, zijn een nauwgezette planning en (toezicht op) een correcte toepassing van beschermingsmaatregelen essentieel.

Het ontbreken van duidelijke richtlijnen tijdens het werken bij bomen kan leiden tot het afsterven van een groot deel van de bomen binnen enkele jaren na oplevering van een project. De overgebleven bomen overleven dan vaak kwijnend en in slechte conditie. De negatieve gevolgen van werken rond bomen worden vaak pas enkele jaren later zichtbaar, maar dan wordt niet meer de link gelegd met de (wortel)beschadiging die in het verleden is opgetreden. Een oorzakelijk verband is dan ook meestal nog moeilijk aan te tonen. Wortelbeschadigingen zijn vaak de eerste stap in een neerwaartse spiraal van conditieverlies, aantastingen en uiteindelijk uitval van bomen.

Correcte toepassing van beschermingsmaatregelen zijn essentieel