Bomen Effect Analyse – BEA 2.0

Bomen Effect Analyse – BEA: Om op een goede manier de effecten van werkzaamheden op bomen te kunnen analyseren, is begin 2000 de Bomen Effect Analyse (BEA) geïntroduceerd als modelbeoordeling. In 2019 heeft de Bomenstichting in samenwerking met de CROW een geactualiseerde versie uitgebracht: de Richtlijn Bomen Effect Analyse (of BEA 2.0).

 

Analyse Effecten op bomen

Bij de Richtlijn BEA wordt op basis van 12 ‘bouwstenen’ bepaald wat de gevolgen van de geplande activiteiten zijn voor bomen. Ook wordt bepaald welke maatregelen er nodig zijn om de aanwezige bomen in goede conditie te houden.

Vast onderdeel in een BEA is het benoemen van alternatieven voor boombehoud of maatregelen die bijdragen aan een conditieverbetering van de te behouden bomen.

Effecten bouwwerkzaamheden op bomen

De directe omgeving van bomen is vaak aan verandering onderhevig door zaken als civieltechnische reconstructies en bouwkundige projecten. De werkzaamheden die met deze veranderingen gemoeid zijn, kunnen invloed hebben op de toekomstverwachting van de boom.

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van bouwkundige en civieltechnische maatregelen kunnen de vakbekwame ETT-gecertificeerde adviseurs van Stedelijk Groen voor u een Bomen Effect Analyse uitvoeren en opstellen.

Aan de hand van een BEA wordt bepaald of de bomen in hun huidige verschijningsvorm, na de uitvoer van de nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden, duurzaam behouden kunnen blijven op de huidige standplaats.

Toekomstverwachting van de boom

Een Bomen Effect Analyse omvat onder meer een visuele boomcontrole, een beperkt groeiplaatsonderzoek en een bewortelingsonderzoek. Dit onderzoek levert waardevolle informatie op met betrekking tot de huidige groeiplaats en de conditie van de bomen.

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt de toekomstverwachting van de bomen ingeschat, uitgaande van een ongewijzigde situatie. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de maatregelen op de toekomstverwachting van de boom.

Indien nodig wordt een ‘beschermd boomgebied’ aangewezen dat voorzien wordt van vaste bouwhekken en bebording. Stedelijk Groen bv kan u op het gebied van bouwplaatsinrichting eveneens voorzien van bebording en eenvoudige, efficiënte oplossingen met betrekking tot het plaatsen van vaste bouwhekken.

Compensatiemaatregelen en randvoorwaarden

Verder wordt in een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) eventuele compensatiemaatregelen en randvoorwaarden omschreven die de eventuele negatieve gevolgen kunnen compenseren en verminderen.

Mochten de gevolgen van de werkzaamheden een te grote negatieve uitwerking op de toekomst van de bomen hebben, zal bekeken worden of een alternatieve werkwijze of een boomverplanting soelaas biedt.

Wilt u een Bomen Effect Analyse (BEA 2.0) aanvragen?
Neem geheel vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau.