Stedelijk groen bv

Groeiplaats inrichting bomen

Groeiplaats inrichting bomen

Boomgroeiplaatsen in stedelijk gebied die goed zijn aangelegd, leveren een belangrijke bijdrage voor zowel mens als milieu. Bomen en groen in stedelijk gebied worden echter geacht te groeien onder totaal andere groeiplaatsomstandigheden dan in hun natuurlijke habitat.

Stedelijk Groen heeft veel expertise als het gaat om groeiplaatsinrichting en groeiplaatseisen van (stads)bomen. Wij adviseren opdrachtgevers met betrekking tot groeiplaatsinrichting en richten in eigen beheer boomgroeiplaatsen in. Daarnaast voeren wij bodemverbetering uit om de groeiplaatsomstandigheden voor nieuwe en bestaande bomen te optimaliseren zodat er sprake is van duurzame boomgroei.

Onze European Tree Technicians (ETT) begeleiden en adviseren opdrachtgevers in de aanloopfase van (civieltechnische) projecten, teneinde een voor de (boom)beplanting zo optimaal mogelijke uitgangssituatie te creëren. Hierbij is het streven om stadsbomen gezond en vitaal uit te laten groeien tot monumentale bomen. Onze betrokkenheid, in een vroeg stadium van een aanplantproject, kan veel ellende en extra kosten besparen.

Inrichting boomgroeiplaatsen

“Better plant a 100 dollar tree in a 200 dollar hole, then a 200 dollar tree in a 100 dollar hole” is een bekend citaat van de beroemde boomdeskundige Dr. Alex Shigo. Wij gebruiken dit citaat graag, aangezien het “koud” planten van bomen in plantgaten zonder enige vorm van groeiplaatsverbetering, in onze ogen toch enigszins riskant is en vaak in een teleurstellend resultaat eindigt.

Afhankelijk van de bodemsamenstelling, de lokale en de toekomstige situatie wordt een specifieke groeiplaatsinrichting geadviseerd. Dit kan met diverse substraten zoals bomengrond, bomenzand en bomengranulaat of groeiplaatsconstructies. Optimale bodembeluchting, waterhuishouding en preventiemaatregelen tegen wortelopdruk completeren de inrichting van de groeiplaats en dragen bij aan een toekomstbestendige groeiplaats voor bomen.

Wilt u meer informatie over groeiplaatsinrichting?
Neem geheel vrijblijvend contact op met ons boomadviesbureau.