Stedelijk groen bv

Groenbestek schrijven en doorlichten

Groenbestek schrijven en doorlichten

Nog altijd blijkt dat groen in veel bestekken een sluitpost vormt en er bij aanleg- of inrichtingsprojecten vaak ‘bekaaid’ vanaf komt. Gevolg hiervan is dat in veel (re)constructies het groen weinig ontwikkelingsmogelijkheden heeft en in het eindbeeld niet tot z’n recht komt.

RAW Groenbestekken

Stedelijk Groen bv kan uw (RAW) groenbestekken schrijven en doorlichten. Wij zijn in staat om knelpunten te onderkennen en om te zetten in een gedegen plan met doordachte oplossingen als het gaat om groenvoorziening. Het samenstellen van een bestekspost behelst een standaard resultaatsbeschrijving en de daarbij behorende technische bepalingen voor de leverantie en het aanbrengen van de genoemde producten en diensten. Op basis van standaardteksten kunnen wij besteksposten samenstellen voor het leveren en verwerken van materialen volgens de RAW-systematiek.

Groenkennis en praktijkervaring

Omdat Stedelijk Groen bv tevens leverancier is van boomtechnische producten kennen wij als geen ander de technische specificaties van de toe te passen materialen. Om het groenbestek te voorzien van de juiste hoeveelheden beschikt Stedelijk Groen bv over de vereiste kennis en ervaring om groen- en boominventarisaties uit te voeren. Iedereen wil zijn beplanting toch een vitale toekomst bieden waarin een beeldbepalend karakter ontwikkeld kan worden.

Meer informatie over groenbestek schrijven?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.