Bomenwacht Groningen e.o. (graafbegeleiding / toezichthouden bij bomen)

Bent u op zoek naar een ETW-gecertificeerde bomenwacht in de buurt van Groningen?

Teneinde schade aan de bomen te voorkomen tijdens (graaf)werkzaamheden, worden de vakbekwame boomverzorgers van Stedelijk Groen bv ingeschakeld als ‘Bomenwacht’.

Met name in de omgeving van Groningen worden onze gecertificeerde European Tree Workers (ETW’ers) ingezet voor het begeleiden van (graaf)werkzaamheden in de nabijheid van bomen.

Onze boomtechnisch adviseurs of European Tree Technicians (ETT) spelen hierin doorgaans een coördinerende rol. 

Bomenwacht voorkomt schade aan bomen

Bij bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden komen bomen vaak in het geding. Ondanks de gestelde voorwaarden in bestekken t.b.v. bescherming van bestaande bomen dreigen er in de praktijk allerlei gevaren die het duurzaam behoud van bomen in de weg kunnen staan.

Een bomenwacht fungeert als toezichthouder en verzorgt op een praktische manier de graafbegeleiding bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen. Door de inzet van een bomenwacht is een correcte uitvoering gewaarborgd en ontstaat er tijdens de graafbegeleiding geen schade aan de bomen; bijvoorbeeld tijdens het graven binnen het bereik van de kroonprojectie van de aanwezige bomen. Door de inzet van een bomenwacht kunnen bomen op duurzame wijze behouden blijven en worden hoge schadeclaims en/of onderzoek- en revitaliseringskosten voorkomen.

Het beschermd boomgebied wordt in de regel beschreven in een Bomen Effect Analyse (BEA) of is nader uitgewerkt in een Boombeschermingsplan. Het beschermd boomgebied moet gezien worden als een “no-go zone” welke is voorzien van vaste bouwhekken. Ter verduidelijking worden de hekken uitgerust met duidelijke bebording zodat de betrokken partijen op de hoogte zijn van de geldende boombeschermingsmaatregelen.

Overzichtelijke verslaglegging bij graafbegeleiding

Gedurende het toezicht door de bomenwacht worden de (graaf)werkzaamheden begeleid en vindt er rapportage plaats. Tijdens de graafbegeleiding worden alle relevante zaken middels foto’s vastgelegd.

Meer informatie over bomenwacht (graafbegeleiding)?

Neem geheel vrijblijvend contact met op met ons boomtechnisch adviesbureau.