Stedelijk groen bv

Boomverzorging in Groningen, Drenthe en Friesland

Boomverzorging in Groningen, Drenthe en Friesland

Boomverzorging is een specialistische bedrijfstak en essentieel voor gezonde en veilige bomen. Onze boomverzorgers zijn European Tree Worker (ETW-gecertificeerd) en werken vooral in Groningen, Drenthe en Friesland. De vakmensen van Stedelijk Groen bv beschikken over de vereiste kennis en ervaring op het gebied van het snoeien, kappen, rooien, (ver)planten en verplanten van (grote) bomen op moeilijk bereikbare plaatsen.

De verschillende fases in een bomenleven vragen een eigen snoeiwijze. Vanaf de aanplant tot de onderhoudsfase hebben bomen terugkerende snoeibeurten nodig om de gewenste doorrijhoogte en eindbeeld te bereiken. Ons bedrijf werkt landelijk, maar is vooral gericht op boomverzorgingswerk in Noord Nederland (provincies Groningen, Drenthe en Friesland).

Periodieke snoei van straat- en laanbomen

De meeste bomen in de openbare ruimte worden periodiek gesnoeid met behulp van hoogwerkers of klimtechnieken. Door boomverzorging wordt voorkomen dat gevaarzettende situaties ontstaan (dood hout, plakoksels). Bovendien ontstaan er geen grote snoeiwonden indien er regelmatig begeleidingssnoei wordt uitgevoerd en blijft het rijprofiel gevrijwaard van laaghangende takken. In de onderhoudsfase van bomen worden probleemtakken als zwaar hout en plakoksels uit de blijvende kroon verwijderd.

Minimale overlast voor de omgeving bij de uitvoering van snoeiwerkzaamheden

Bij de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden wordt getracht de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De werktijden worden zodanig gekozen dat er zo min mogelijk geluidsoverlast is, het werkgebied wordt zo klein mogelijk gehouden en vrijgekomen snoeihout wordt direct versnipperd en/of afgevoerd.

Uiteraard conformeren wij ons gedurende de uitvoering van de kap- en snoeiwerkzaamheden aan de Flora- en Faunawetgeving. Indien nodig kunnen onze gecertificeerde medewerkers een Quickscan Flora- en Fauna uitvoeren.

Terugkoppeling boomtechnische gebreken

Gebreken, ziekten en aantastingen (zwammen, schimmels, holtes, spechtengaten en insectenvraat) bij bomen worden door onze vakbekwame boomverzorgers opgemerkt en direct teruggekoppeld, zodat er eventueel op korte termijn een vervolgonderzoek in de vorm van een boomveiligheidscontrole (VTA) of een Nader Technisch Onderzoek (NTO) uitgevoerd kan worden. Indien uit een NTO (boomtrekproef of Picusmeting) blijkt dat een boom windworpgevoelig en/of (breuk)gevaarlijk is, dan kunnen wij de betreffende bomen kappen of rooien. Indien gewenst kunnen wij de boomstronk verwijderen of de stobbe frezen door middel van een stobbenfrees.

Soortspecifieke kennis en ervaring in boomverzorgingchnische gebreken

Naast de levensfase van de boom vragen sommige boomsoorten ook om een specifieke snoeimethode of begeleidingssnoei. Zo zijn er verschillen in snoeifrequentie en -volume en kunnen enkele boomsoorten in bepaalde periodes niet gesnoeid worden.

Duurzame verwerking vrijgekomen materialen en houtsnippers

Het vrijgekomen snoeihout wordt veelal op locatie versnipperd en afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven. De vrijgekomen biomassa dient als grondstof voor energieproductie of compost.

wij verzorgen het

Goede boomverzorging zorgt voor bomen die in staat zijn een gezond en veilig leven te leiden, zonder constante hulp.