Stedelijk groen bv

Zomer aanplant bomen

Zomer aanplant bomen

Wanneer kun je het beste bomen (laten) planten? Een veel gestelde vraag: Het traditionele plantseizoen loopt, sterk afhankelijk van het weer, meestal medio eind april teneinde. In de praktijk blijkt vaak dat in deze drukke periode nog niet al het aanplantwerk is afgerond en er noodgedwongen uitgeweken moet worden naar het volgende herfstseizoen.

Bomen planten in de zomer

Mits er sprake is van een tijdige planning, kunnen kluitbomen tot nog laat in de zomer, of juist vroeg voor het herfstseizoen, geplant worden. Het leveren van specifiek voor dit doel voorbereide bomen, alsmede het voeren van consequente, doeltreffende nazorg, stelt Stedelijk Groen in staat steeds een mooi en tevredenstellend resultaat te behalen bij de aanplant van bomen in de zomer. De boomaanplant in de zomer is in dit voorbeeldproject inclusief nazorg en hergroeigarantie uitgevoerd. Door deze contractvorm wordt het beoogde resultaat bereikt en is de opdrachtgever verzekerd van vitale en goed groeiende bomen.

Verplantmethode bomen bepalen

Naast het uitvoeren van zomeraanplant is Stedelijk Groen de aangewezen partij om (grote) bomen te verplanten. Het verplanten van bomen is altijd maatwerk. Bij iedere boom dient individueel bepaald te worden wat de beste verplantmethode is. Deze keuze in onder meer afhankelijk van de boomsoort, de omvang van de boom, het bewortelingspatroon, de kwaliteit van de wortelkluit, de standplaats van de boom en de bereikbaarheid van de nieuwe plantlocatie (bepalen transportroute in verband met eventuele obstakels).

Wij hebben ruime ervaring met het verplanten van (grote) bomen met verplantmachine en/of telekraan en dieplader, al dan niet met een frame- of palletconstructie.