Stedelijk groen bv

Boombeheerplan – Integraal boombeheer

Boombeheerplan

Door gebruik te maken van een boombeheerplan bent u als boombeheerder of boomeigenaar verzekerd van een gestructureerd, gezond en veilig boombestand. Het opstellen van een boombeheerplan is maatwerk en geeft inzicht in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het bomenbestand. Een boombeheerplan wordt opgesteld op basis van een actuele database van het bomenbestand.

Integraal boombeheer

Indien gewenst kunnen de boomdeskundigen van Stedelijk Groen bv voorafgaand aan een beheerplan een boominventarisatie uitvoeren. Tijdens deze inventarisatie worden de bomen of beplantingsvakken digitaal ingemeten en gekeurd. Door het inmeten van de bomen te combineren met een boomveiligheidscontrole en onderhoudsinspectie beschikt u op een efficiënte wijze over een actueel gegevensbestand. Op basis van de verkregen gegevens wordt zowel de kwaliteit als kwantiteit van boomstructuren en beplantingstypen inzichtelijk gemaakt.

Vervolgens wordt een vertaalslag gemaakt naar de benodigde onderhouds- en inspectiefrequentie en de bijbehorende kosten. Het boombeheerplan is vaak een meerjarig plan waarbij per jaar wordt aangegeven welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn bij welke bomen. Dit kan uiteraard uitgesplitst worden in wegen, dorpen, wijken of percelen.

Budgettering duurzaam boombeheer

Een boombeheerplan maakt het mogelijk om werkzaamheden op een eenvoudige wijze te plannen en te budgetteren. Door de kosten per beheermaatregel te kwantificeren, wordt inzicht verkregen in het benodigde (jaarlijkse) budget voor duurzaam boombeheer. De koppeling naar een meerjarenbegroting is hierna eenvoudig te realiseren. Door de geïntegreerde aanpak van Stedelijk Groen bv wordt u als opdrachtgever geheel ontzorgt.

Wilt u meer informatie over boombeheerplan?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.