Stedelijk groen bv

Boomtaxatie

Boomtaxatie

Als beheerder of eigenaar weet u als geen ander dat groen waardevol is. In de praktijk blijkt dat steeds meer overheidsinstanties schade aan hun bomen laten taxeren door een beëdigd boomtaxateur welke is aangesloten bij de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Op basis van een boomtaxatie kunt u een reële schadeclaim indienen bij de veroorzaker. Stedelijk Groen bv is u graag van dienst om de actuele boomwaarde vast te laten stellen door een boomtaxateur.

De waarde van een boom bij schade

De actuele boomwaarde en/of de schade wordt vastgesteld aan de hand van de Richtlijnen NVTB. Beschadigingen aan bomen of het niet kunnen handhaven van bomen heeft tot gevolg dat de investering in bomen versneld wordt afgeschreven of geheel teniet wordt gedaan. Het Rekenmodel Boomwaarde is gebaseerd op de theoretische kosten die nodig zijn om de betreffende boom of bomen op dezelfde locatie te vervangen door jonge bomen inclusief de bijbehorende onderhoudskosten tot het moment waarop de functie wordt vervuld.

Taxatiemethoden

In beginsel bestaan er in Nederland drie taxatiemethoden voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen:

  • De marktwaarde of handelswaarde,
  • De vervangingswaarde,
  • De rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB’.


Taxatietechnisch moeten waardebepalingen in de bovengenoemde hiërarchische volgorde worden toegepast. De te hanteren taxatiemethode is sterk afhankelijk van de situatie.

Wilt u een boomtaxatie aanvragen?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.