Toont alle 8 resultaten

 • Basaltmeel verbreekt onderlinge binding tussen lutumdeeltjes

  Basaltmeel (gruis 1-3 mm)

  Basaltmeel verbreekt de onderlinge binding tussen de lutumdeeltjes waardoor kleigrond ruller en beter bewerkbaar wordt.

  Basaltmeel verbreekt onderlinge binding tussen lutumdeeltjes
  Zware kleigronden met een hoog lutumpercentage zijn lastig te bewerken. Dit komt omdat de lutumdeeltjes onderling een sterk verbonden zijn. Basaltmeel verbreekt de onderlinge binding tussen de lutumdeeltjes waardoor kleigrond ruller en beter bewerkbaar wordt.

  Basaltmeel verhoogt de natuurlijke weerstand
  Basalt is een mafisch vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava of magma. Basaltmeel bevat een hoge concentratie aan silicium, magnesium, kalk en sporenelementen. Silicium versterkt de natuurlijke weerstand van de plant doordat de celwand verstevigd wordt.

  Basaltmeel:
  +
  verhoogt de natuurlijke weerstand van de plant;
  + verbetert de structuur van kleigrond;
  + is rijk aan sporenelementen.

  Algemene dosering:

  10 kg / are / jaar bij normale kleigrond
  15-20 kg / are / jaar bij zware kleigrond

 • Bentoniet

  Natuurlijk kleimineraal

  Bentoniet bestaat uit kleimineralen die van nature in de bodem voorkomen. Zandgrond met een laag organische stofgehalte is slecht in staat voedingsstoffen en vocht te bufferen. Hierdoor treedt in deze bodems eerder een gebrek aan vocht en voedingsstoffen op. Deze bodemverbeteraar verbetert van de structuur en de mineraalhuishouding van zandgronden.

  Bentoniet bindt voedingsstoffen en water

  Bentoniet is een natuurlijk kleimineraal dat vocht en positief geladen voedingsstoffen (K, Na, Mg, Ca, NH4) bindt. Kleimineralen zijn negatief geladen waardoor deze kleimineralen een groot bindend vermogen heeft. Hierdoor spoelen voedingsstoffen niet uit, maar worden gebonden op het klei-humuscomplex en blijven hierdoor beschikbaar voor de plant.

  Bentoniet:

  + verhoogt het bindend en vochtleverend vermogen van de grond
  + vermindert de uitspoeling van mineralen

  Algemene dosering: 10-20 kg / are / jaar

 • Bodemactivator 10 kg (granulaat)

  Gezond bodemleven activeren

  Deze bodemactivator activeert de processen in de bodem. Stedelijk Groen Bodemactivator is een fijn granulaat en bevat o.a. plantpositieve bacteriën, gisten, enzymen, mycorrhizae en sporenelementen. Dit fijne granulaat is ter bevordering van enting van micro-organismen, optimale beworteling, verbetering van de lucht-/waterhuishouding. Deze bodemactivator is geen meststof maar zodanig samengesteld dat een gezond bodemleven wordt bevorderd.

  Onvoldoende aandacht aan de aanplantgrond en onvoldoende nazorg ligt vaak ten grondslag aan een ontevredenstellend eindbeeld maar heeft ook vaak hoge inboetkosten tot gevolg. Deze bodemactivator zorgt voor een zichtbaar betere groei door verbetering van opname van meststoffen. Door de betere opname slaan vaste planten, bomen en heesters beter aan. De unieke samenstelling van deze bodemactivator heeft zich in de praktijk bewezen als oplossing tegen uitval van nieuwe aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem activerende elementen maken dit granulaat ook zeer bruikbaar bij het verplanten van bomen en heesters.

  Deze bodemactivator is samengesteld uit micro-organismen en voedingsstoffen voor micro-organismen. De unieke samenstelling verrijkt het bodemleven en maakt symbiose mogelijk, waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. De organische en anorganische bodemdelen worden beter gemengd. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en voedingsstoffen komen voor de plant vrij uit humus en organische stof. Dit product is volledig samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en bedoeld voor toepassing als bodemactiverende stof voor het verplanten en aanplanten van bomen en ander plantmateriaal in stedelijk gebied.

 • Eifelgold lavameel – 20 kg

  Eifelgold lavameel bestaat uit fijn gemalen vulkanisch lavagesteente uit het Duitse Eifelgebied. Lavameel is een natuurlijke meststof en bodemverbeteraar in poedervorm. Dit steenmeel en is rijk aan silicium, calcium, magnesium en sporenelementen. Door het hoge siliciumgehalte wordt lavameel poeder veelvuldig toegepast in de land- en tuinbouw en in de veehouderij: boomkwekerijen, kassen, akkers, weilanden, (groente)tuinen, composthopen, paardenweiden, stallen, ligboxen en in veevoeders.

  Hoge weerstand en bodemvruchtbaarheid

  Lavameel steenmeel poeder bestaat uit 100% eifellava steenmeel en verhoogt de bodemvruchtbaarheid. Door het hoge aandeel silicium verbetert Eifelgold de stevigheid van de plantencellen. Dit resulteert in een hogere weerbaarheid tegen ziekten en plagen en vitale en gezonde bomen en planten. Veel gebruikers kopen lavameel om bijvoorbeeld de groei van woekerende soorten als heermoes te bestrijden.

  Structuurverbetering met Eifelgold Lavameel

  Eifelgold Lavameel poeder verbetert de water- en mineraalhuishouding van lichte zand- en veengronden maar ook de structuur van zware kleigrond. Door het verbreken van de onderlinge verbindingen tussen de fijne kleideeltjes wordt de grond ruller en beter te bewerken. Lavameel regenereert de bodem en vult nodige sporenelementen aan.

  Eifelgold Lavameel poeder:

  + Verhoogt de weerstand van gewassen op een natuurlijke wijze,
  + Verbetert de bodemstructuur (klei-humuscomplex),
  + Puur oergesteentemeel van 100% Eifellava,
  + Rijk aan mineralen en sporenelementen in de juiste verhouding voor plant en dier.

 • korrelkalk

  Korrelkalk (zachte kalk, coccolietenkalk)

  Met Korrelkalk kan de pH van de bodem geoptimaliseerd worden. De hoeveelheid is afhankelijk van de huidige pH van de bodem en de gewenste pH.

  Korrelkalk is rijk aan sporenelementen
  Korrelkalk is een natuurlijke coccolietenkalk die rijk is aan sporenelementen. Toepassing van Korrelkalk leidt tot een optimalisering van de pH en een verbetering van de structuur van de bodem, met name op kleigrond. Korrelkalk heeft een neutraliserende waarde (voorheel zuurbindende waarde) van 53.

  Het belang van kalk
  Een te lage pH leidt tot een gebrek en overmaat van diverse ionen in de bodem, waardoor de groei van de plant stagneert. Daarnaast remt een te lage pH de ontwikkeling van het bodemleven en veroorzaakt een te laag calciumgehalte op kleigrond een slechte structuur.

  Korrelkalk:
  +
  is rijk aan sporenelementen;
  + heeft een positieve uitwerking op de bodemstructuur;
  + verhoogt de pH van de bodem;
  + lost snel op, waardoor het snel werkt.

 • organische vochtbinder

  Organische vochtbinder

  De organische vochtbinder is een bodemverbeterend middel dat is ontwikkeld om het vochthoudend vermogen en de structuur van plantsubstraten te verbeteren.

  Organische vochtbinder bindt 150 tot 300 maal zijn eigen gewicht aan water
  De vochtbinder ziet er in droge toestand uit als kristalsuiker. De korrels kunnen na menging door de grond, afhankelijk van de eigenschappen van het water, 150 tot 300 maal hun eigen gewicht aan water vasthouden.

  Waterbuffer in de wortelperiferie
  Bij contact met giet- of regenwater zwellen de korrels op tot geldeeltjes en vormen daardoor miljoenen kleine waterreservoirs. Deze reservoirs bevatten gemakkelijk opneembaar water precies daar waar de plant het nodig heeft, namelijk dicht bij de wortels.

  Vocht en voedingsstoffen zijn gemakkelijk opneembaar voor de plant
  De gezwollen korrels binden bovendien voedingsstoffen in de bovenlaag van de grond. De wortels groeien in en door de polymeer-geldeeltjes en onttrekken het opgeslagen water. Door de enorme opslagcapaciteit van organische vochtbinder is steeds water beschikbaar, ook na een droge periode van meerdere weken.

  Organische vochtbinder:
  + bindt 150 tot 300 maal zijn eigen gewicht aan water;
  + buffert water voor een droge periode;
  + is goed verwerkbaar;
  + is zowel toepasbaar in open grond als in boom- en plantenbakken.

 • Perl Humus

  Perlhumus granulaat (20 kg)

  Perlhumus granulaat is een bodemverbeteraar met een zichtbaar positief effect op de groei en gezondheid van de plant.

  Perlhumus is rijk aan humus- en fulvozuren
  Perlhumus is een organische bodemverbeteraar op basis van leonardiet. Leonardiet is een natuurlijke grondstof met een hoog gehalte aan huminen (humus- en fulvozuren). Leonardiet is ontstaan in specifieke sedimentatielagen in het zachte bruinkool.

  Perlhumus stimuleert het bodemleven
  Het hoge koolstofgehalte stimuleert het nuttige micro bodemleven. Door deze zeer positieve eigenschappen, kan Perlhumus zonder uitzondering worden toegepast op elk bodemtype en voor elk planttype om groei te stimuleren en de vitaliteit te verhogen.

  Toename vocht- en voedingbufferend vermogen
  Toepassing van Perlhumus resulteert in een toename van het voeding- en vochtbufferend vermogen van de bodem. Hierdoor treedt een tekort aan vocht en voedingsstoffen minder snel op.

  Perlhumus:

  + stimuleert microbiële bodemactiviteit
  + verbetert de bodemstructuur
  + optimaliseert de beschikbaarheid van water voor de plant
  + verhoogt de kation uitwisselingscapaciteit (CEC)
  + verhoogt het bufferend vermogen van de bodem
  + reduceert uitspoeling van mineralen
  + stimuleert wortelademing en -ontwikkeling
  + verbetert de opname van voedingsstoffen

 • Regenwormen bestellen?

  Met regenwormen kan de bodemstructuur verbeterd worden zonder dat grondverbetering plaats hoeft te vinden. Ideaal voor voor parken, voetbalvelden, borders en bestaande bomen. 

  De bodem in stedelijk gebied is vaak aan verdichting onderhevig. Een verdichte bodem resulteert in stagnerend water en slecht groeiende beplanting. Zo leidt plasvorming in grasvelden tot het onbegaanbaar worden van parken, kale plekken in het gazon en spoorvorming door maaimachines.

  Regenwormen zorgen voor een open bodemstructuur
  Regenwormen hebben de eigenschap dat ze zich zowel horizontaal als verticaal een weg banen in de grond. Door het gangenstelsel dat de regenwormen maken, wordt de grond losser van structuur en komt er meer zuurstof in de grond. Na een aantal weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de kruimelige structuur van de bodem terug. Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven of tot het grondwater en dit zorgt vervolgens voor een perfecte water aan- en afvoer. De verschillende soorten inheemse regenwormen zijn allen geschikt voor het Nederlandse klimaat en Nederlandse bodems.

  Toepassing
  De regenwormen dienen uitgezet te worden op het maaiveld waarna de wormen vanzelf de grond in gaan. Afhankelijk van de toestand van de bodem dient een hoeveelheid van 1 tot 5 kg regenwormen per are toegepast te worden. Bij bestaande bomen zijn de onderstaande hoeveelheden aan te bevelen:

  Stamomvang Dosering
  <25 cm 0,5 kg
  25-50 cm 1 kg
  50-75 cm 1,5 kg
  75-100 cm 2 kg
  > 100 cm 2,5 kg

End of content

End of content