Bentoniet

Natuurlijk kleimineraal

Bentoniet bestaat uit kleimineralen die van nature in de bodem voorkomen. Zandgrond met een laag organische stofgehalte is slecht in staat voedingsstoffen en vocht te bufferen. Hierdoor treedt in deze bodems eerder een gebrek aan vocht en voedingsstoffen op. Deze bodemverbeteraar verbetert van de structuur en de mineraalhuishouding van zandgronden.

Bentoniet bindt voedingsstoffen en water

Bentoniet is een natuurlijk kleimineraal dat vocht en positief geladen voedingsstoffen (K, Na, Mg, Ca, NH4) bindt. Kleimineralen zijn negatief geladen waardoor deze kleimineralen een groot bindend vermogen heeft. Hierdoor spoelen voedingsstoffen niet uit, maar worden gebonden op het klei-humuscomplex en blijven hierdoor beschikbaar voor de plant.

Bentoniet:

+ verhoogt het bindend en vochtleverend vermogen van de grond
+ vermindert de uitspoeling van mineralen

Algemene dosering: 10-20 kg / are / jaar

Extra informatie

Gewicht 25 kg