Perlhumus granulaat (20 kg)

Perlhumus granulaat is een bodemverbeteraar met een zichtbaar positief effect op de groei en gezondheid van de plant.

Perlhumus is rijk aan humus- en fulvozuren
Perlhumus is een organische bodemverbeteraar op basis van leonardiet. Leonardiet is een natuurlijke grondstof met een hoog gehalte aan huminen (humus- en fulvozuren). Leonardiet is ontstaan in specifieke sedimentatielagen in het zachte bruinkool.

Perlhumus stimuleert het bodemleven
Het hoge koolstofgehalte stimuleert het nuttige micro bodemleven. Door deze zeer positieve eigenschappen, kan Perlhumus zonder uitzondering worden toegepast op elk bodemtype en voor elk planttype om groei te stimuleren en de vitaliteit te verhogen.

Toename vocht- en voedingbufferend vermogen
Toepassing van Perlhumus resulteert in een toename van het voeding- en vochtbufferend vermogen van de bodem. Hierdoor treedt een tekort aan vocht en voedingsstoffen minder snel op.

Perlhumus:

+ stimuleert microbiële bodemactiviteit
+ verbetert de bodemstructuur
+ optimaliseert de beschikbaarheid van water voor de plant
+ verhoogt de kation uitwisselingscapaciteit (CEC)
+ verhoogt het bufferend vermogen van de bodem
+ reduceert uitspoeling van mineralen
+ stimuleert wortelademing en -ontwikkeling
+ verbetert de opname van voedingsstoffen

Extra informatie

Gewicht 20 kg