Regenwormen bestellen?

Met regenwormen kan de bodemstructuur verbeterd worden zonder dat grondverbetering plaats hoeft te vinden. Ideaal voor voor parken, voetbalvelden, borders en bestaande bomen. 

De bodem in stedelijk gebied is vaak aan verdichting onderhevig. Een verdichte bodem resulteert in stagnerend water en slecht groeiende beplanting. Zo leidt plasvorming in grasvelden tot het onbegaanbaar worden van parken, kale plekken in het gazon en spoorvorming door maaimachines.

Regenwormen zorgen voor een open bodemstructuur
Regenwormen hebben de eigenschap dat ze zich zowel horizontaal als verticaal een weg banen in de grond. Door het gangenstelsel dat de regenwormen maken, wordt de grond losser van structuur en komt er meer zuurstof in de grond. Na een aantal weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de kruimelige structuur van de bodem terug. Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven of tot het grondwater en dit zorgt vervolgens voor een perfecte water aan- en afvoer. De verschillende soorten inheemse regenwormen zijn allen geschikt voor het Nederlandse klimaat en Nederlandse bodems.

Toepassing
De regenwormen dienen uitgezet te worden op het maaiveld waarna de wormen vanzelf de grond in gaan. Afhankelijk van de toestand van de bodem dient een hoeveelheid van 1 tot 5 kg regenwormen per are toegepast te worden. Bij bestaande bomen zijn de onderstaande hoeveelheden aan te bevelen:

Stamomvang Dosering
<25 cm 0,5 kg
25-50 cm 1 kg
50-75 cm 1,5 kg
75-100 cm 2 kg
> 100 cm 2,5 kg