Bodemactivator 10 kg (granulaat)

Gezond bodemleven activeren

Deze bodemactivator activeert de processen in de bodem. Stedelijk Groen Bodemactivator is een fijn granulaat en bevat o.a. plantpositieve bacteriën, gisten, enzymen, mycorrhizae en sporenelementen. Dit fijne granulaat is ter bevordering van enting van micro-organismen, optimale beworteling, verbetering van de lucht-/waterhuishouding. Deze bodemactivator is geen meststof maar zodanig samengesteld dat een gezond bodemleven wordt bevorderd.

Onvoldoende aandacht aan de aanplantgrond en onvoldoende nazorg ligt vaak ten grondslag aan een ontevredenstellend eindbeeld maar heeft ook vaak hoge inboetkosten tot gevolg. Deze bodemactivator zorgt voor een zichtbaar betere groei door verbetering van opname van meststoffen. Door de betere opname slaan vaste planten, bomen en heesters beter aan. De unieke samenstelling van deze bodemactivator heeft zich in de praktijk bewezen als oplossing tegen uitval van nieuwe aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem activerende elementen maken dit granulaat ook zeer bruikbaar bij het verplanten van bomen en heesters.

Deze bodemactivator is samengesteld uit micro-organismen en voedingsstoffen voor micro-organismen. De unieke samenstelling verrijkt het bodemleven en maakt symbiose mogelijk, waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. De organische en anorganische bodemdelen worden beter gemengd. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en voedingsstoffen komen voor de plant vrij uit humus en organische stof. Dit product is volledig samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en bedoeld voor toepassing als bodemactiverende stof voor het verplanten en aanplanten van bomen en ander plantmateriaal in stedelijk gebied.

Beschrijving

Bomen (per plantgat):

  • Bomen maat 8-10-12 > 500 gram
  • Bomen maat 12-14 t/m 16-18 > 1 kg
  • Bomen maat 18-20 t/m 25-30 > 2 kg
  • Zwaardere bomen 3 kg of meer

Andere beplanting (per strooibeurt):

  • Bij lichte grond 6-10 kg / 100 m²
  • Bij zware grond 4-8 kg / 100 m²

Extra informatie

Gewicht 10 kg
Stedelijk Groen Bodemactivator:

ent het bodemleven, resulteert in een optimale beworteling, zorgt voor gezondere vitale planten
verbetert de lucht/water huishouding
resulteert in minder uitval
realiseert een betere uitstoeling van planten
verbetert de opname van voedingsstoffen