Stedelijk groen bv

Stedelijk Groen Projecten

Visuele boombeoordeling (VTA) en Trekproef Usquert

De bomen rondom de monumentale kerk in Usquert zijn bij gemeente Het Hogeland in beheer. Stedelijk Groen is benaderd om deze bomen te inventariseren. Tijdens een visuele boomcontrole (Visual Tree Assesment) zijn naast boomtechnische gebreken eigenschappen als boomsoort, hoogteklasse, diameterklasse en onderhoudstoestand opgenomen.

Nader Technisch Onderzoek

Bij 2 van de 26 geïnventariseerde bomen is nader technisch onderzoek (NTO) uitgevoerd. Het betreft een Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ (Bruine beuk) en een Tilia x europaea ‘Euchlora’ (Krimlinde). Sinds meerdere jaren worden er aan de oostzijde van de stamvoet van de bruine beuk vruchtlichamen van dikrandtonderzwam (Ganoderma australe) waargenomen. De stamvoet van de krimlinde is eveneens gedurende meerdere jaren aangetast door echte vuurzwam (Phellinus igniarius).

Trekproef incl. elastometrie

Omdat beide zwammen houtrot veroorzaken is er mogelijk sprake van windworp- danwel breukgevoeligheid. Derhalve is de trekproef inclusief elastometrie uitgevoerd. Middels elastometrie wordt gemeten in welke mate de houtvezels gerekt (trekzijde) of in elkaar gedrukt (duwzijde) worden afhankelijk van de uitgeoefende kracht. Van de meeste boomsoorten is de maximale uitrekking of indrukking bekend voordat er schade optreedt aan de houtstructuur.

Bij de beuk was de stabiliteitsreserve ten aanzien van windworpgevoeligheid ruim voldoende. Er was geen sprake van een verhoogd risico op windworp. De breukvastheidsmetingen hebben aangetoont dat de boom ook over voldoende veiligheidsreserves ten aanzien van breukvastheid beschikt. De vuurzwam had de Krimlinde echter ernstig ondermijnt. De krimlinde was met een gemeten stabiliteitsreserve van slechts 42% erg instabiel. Ook de breukvastheid van de stam was ver onder de maat. De Krimlinde is verwijderd door middel van noodkap als gevolg van een ernstig verhoogd risico op windworp en/of stambreuk.

Vergelijkbare berichten