Stedelijk groen bv

Stedelijk Groen Projecten

Bomen vellen en planten Hertenkamp Veendam

Het hertenkamp te Veendam is een groene oase in de periferie van het centrum. Op en om het hertenkamp zijn tientallen aansprekende bomen gesitueerd met een dito uitstraling. Zo zijn bijvoorbeeld de rode beuken langs het water en een grote Amerikaanse eik zeer waardevol voor deze locatie.

Projectomschrijving

Op deze locatie waren helaas ook een 22-tal bomen die niet meer de gewenste kwaliteit hadden. Betreffende bomen, bestaande uit 11 beuken en 11 robinia’s hadden een verminderde conditie en dreigden gevaarzettend te worden. Derhalve is ervoor gekozen om deze bomen te vellen en te vervangen door nieuwe bomen.

Voorbereiding
Om er zeker van te zijn dat er met de werkzaamheden geen faunaverstoring plaats zou vinden, is voor aanvang een Flora- en Faunacheck uitgevoerd. In het kader van de Wet natuurbescherming heeft Stedelijk Groen middels hoogwerker en endoscoop nader onderzoek uitgevoerd. Met de endoscoop zijn enkele boomholtes gecontroleerd op broedende vogels en vleermuizen. De kap van drie bomen is uitgesteld vanwege broedende vogels.

Uitvoering
Gezien de hoogte en de locatie van de bomen zijn deze vakkundig met een hoogwerker en mobiele kraan met bomenklem uitgekleed en afgebroken teneinde schade aan belendende objecten te voorkomen.

Vergelijkbare berichten