Stedelijk groen bv

Stedelijk Groen Projecten

Boomtechnisch advies en realisatie Zernike Campus Groningen

De Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelen ten noorden van Groningen de Zernike Campus. Een levendig gebied, waar onderwijs, kennis en ondernemerschap samen komen. Waar studenten en medewerkers in een inspirerende omgeving kunnen werken, studeren en verblijven. En waar bezoekers graag komen. In het kader van de nieuwbouw dienen er conform het beleid van de gemeente Groningen Bomen Effect Analyses (BEA) opgesteld te worden. In de loop der jaren heeft Stedelijk Groen voor een aantal omvangrijke bouwprojecten op het Zerniketerrein BEA’s opgesteld.

Projectomschrijving

Daarnaast heeft Stedelijk Groen op deze locatie de aanplant van (grote) bomen en hagen gerealiseerd. Een mooie bijdrage aan het visitekaartje van de studentenstad Groningen. Mits de bomen vroegtijdig kunnen worden gerooid hoeft het geen enkel probleem te zijn om de aanplant in de zomer te laten plaatsvinden. Tijdens de zomeraanplant hebben bijvoorbeeld drie Taxodiums en een Quercus palustris van groot formaat pas eind mei hun uiteindelijke standplaats kregen.

Naast boomaanplant verzorgt Stedelijk Groen boombeoordelingen, trekproeven, verplantbaarheidsonderzoeken en boomverplantingen voor de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van de Wet natuurbescherming voeren wij diverse onderzoeken uit met betrekking tot de aanwezige flora- en fauna.

Vergelijkbare berichten