Toont alle 2 resultaten

 • Bodemactivator 10 kg (granulaat)

  Gezond bodemleven activeren

  Deze bodemactivator activeert de processen in de bodem. Stedelijk Groen Bodemactivator is een fijn granulaat en bevat o.a. plantpositieve bacteriën, gisten, enzymen, mycorrhizae en sporenelementen. Dit fijne granulaat is ter bevordering van enting van micro-organismen, optimale beworteling, verbetering van de lucht-/waterhuishouding. Deze bodemactivator is geen meststof maar zodanig samengesteld dat een gezond bodemleven wordt bevorderd.

  Onvoldoende aandacht aan de aanplantgrond en onvoldoende nazorg ligt vaak ten grondslag aan een ontevredenstellend eindbeeld maar heeft ook vaak hoge inboetkosten tot gevolg. Deze bodemactivator zorgt voor een zichtbaar betere groei door verbetering van opname van meststoffen. Door de betere opname slaan vaste planten, bomen en heesters beter aan. De unieke samenstelling van deze bodemactivator heeft zich in de praktijk bewezen als oplossing tegen uitval van nieuwe aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem activerende elementen maken dit granulaat ook zeer bruikbaar bij het verplanten van bomen en heesters.

  Deze bodemactivator is samengesteld uit micro-organismen en voedingsstoffen voor micro-organismen. De unieke samenstelling verrijkt het bodemleven en maakt symbiose mogelijk, waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. De organische en anorganische bodemdelen worden beter gemengd. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en voedingsstoffen komen voor de plant vrij uit humus en organische stof. Dit product is volledig samengesteld uit natuurlijke grondstoffen en bedoeld voor toepassing als bodemactiverende stof voor het verplanten en aanplanten van bomen en ander plantmateriaal in stedelijk gebied.

 • Eifelgold lavameel – 20 kg

  Eifelgold lavameel bestaat uit fijn gemalen vulkanisch lavagesteente uit het Duitse Eifelgebied. Lavameel is een natuurlijke meststof en bodemverbeteraar in poedervorm. Dit steenmeel en is rijk aan silicium, calcium, magnesium en sporenelementen. Door het hoge siliciumgehalte wordt lavameel poeder veelvuldig toegepast in de land- en tuinbouw en in de veehouderij: boomkwekerijen, kassen, akkers, weilanden, (groente)tuinen, composthopen, paardenweiden, stallen, ligboxen en in veevoeders.

  Hoge weerstand en bodemvruchtbaarheid

  Lavameel steenmeel poeder bestaat uit 100% eifellava steenmeel en verhoogt de bodemvruchtbaarheid. Door het hoge aandeel silicium verbetert Eifelgold de stevigheid van de plantencellen. Dit resulteert in een hogere weerbaarheid tegen ziekten en plagen en vitale en gezonde bomen en planten. Veel gebruikers kopen lavameel om bijvoorbeeld de groei van woekerende soorten als heermoes te bestrijden.

  Structuurverbetering met Eifelgold Lavameel

  Eifelgold Lavameel poeder verbetert de water- en mineraalhuishouding van lichte zand- en veengronden maar ook de structuur van zware kleigrond. Door het verbreken van de onderlinge verbindingen tussen de fijne kleideeltjes wordt de grond ruller en beter te bewerken. Lavameel regenereert de bodem en vult nodige sporenelementen aan.

  Eifelgold Lavameel poeder:

  + Verhoogt de weerstand van gewassen op een natuurlijke wijze,
  + Verbetert de bodemstructuur (klei-humuscomplex),
  + Puur oergesteentemeel van 100% Eifellava,
  + Rijk aan mineralen en sporenelementen in de juiste verhouding voor plant en dier.

End of content

End of content