Stedelijk groen bv

Onderzoek plant-parasitaire aaltjes

Onderzoek plantparasitaire aaltjes

Plantparasitaire aaltjes of nematoden zijn minuscule organismen die onder andere in de bodem en in bodemvocht leven. In Nederland komen ongeveer 1200 soorten aaltjes voor, waarvan slechts 100 soorten schadelijk zijn voor planten. In het openbaar groen hebben we te maken met een tiental soorten zoals bijvoorbeeld het noordelijk wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje. Deze plantparasitaire aaltjes zijn 0,2 tot 10 mm groot en met het blote oog meestal niet zichtbaar.

Schadebeeld

De diverse soorten aaltjes kunnen sterk verschillen in vorm en levenswijze. Één ding hebben de diverse soorten aaltjes gemeen; ze penetreren wortels van bomen en planten en voeden zich met suikers. Naast de schade die de aaltjes zelf veroorzaken, kunnen schimmels en bacteriën via de beschadiging van de aaltjes de wortel binnendringen en parasiteren. Bij een te sterke aantasting door aaltjes worden de plantenwortels dusdanig beschadigd dat de opnamecapaciteit alsmede de vitaliteit sterk afneemt. Bekende problemen zijn rozenmoeheid en verticillium of verwelkingsziekte (secundair).

Onderzoek plantparasitaire aaltjes

De aaltjes kunnen in de bodem van de groeiplaats aanwezig zijn, maar het is ook goed mogelijk dat aaltjes aangevoerd worden in de kluiten van de aangeplante struiken en bomen. Soms komt het voor dat plantplaatsen prima in orde zijn maar de aangeplante bomen toch niet tevredenstellend groeien of zelfs afsterven. In dit geval kan een onderzoek naar plantparasitaire aaltjes duidelijkheid geven.

Meer informatie over Onderzoek plantparasitaire aaltjes?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.