20 Leibomen verplanten van Blijham naar Blauwestad
10 juni 2020
Bomen vellen en planten Hertenkamp Veendam
10 juni 2020

Revitaliseringsplan Brink Borger

Langs de Julianastraat te Borger bevindt zich een langgerekte brink waar 18 bomen (Quercus robur) staan. De oppervlakte van de brink is ca. 1000 m² en de brink zou begroeid moeten zijn met gras. Plaatselijk is dit ook het geval maar ook is er sprake van een aantal kale plekken waar de grasbedekking matig tot slecht is. De conditie van de zomereiken was wisselend. Enkele exemplaren waren in redelijke conditie, maar het merendeel verkeert echter in minder vitale tot matige conditie.

Middels bodeminjectering is groeiplaatsverbetering uitgevoerd waarbij door middel van injectietechniek de ondergrondse verdichting is opgeheven. Vervolgens zijn de gevormde scheuren, met een maximale vuldruk van 3 bar, opgevuld met een schimmeldominant maatwerksubstraat.

Met oog voor de aanwezige boomwortels is de toplaag gefreest. Aansluitend is SG Brinkensubstraat aangevoerd en doorgetand teneinde de verschillende lagen door te mengen. De samenstelling van dit maatwerksubstraat realiseert een voldoende open toplaag. Als graszaadmengsel is SG Brinkenmengsel toegepast. Dit graszaadmengsel onderscheid zich door zijn schaduwresistente en betredingstolerante eigenschappen.