Compostthee bodemverbetering bomen Stedelijk Groen bv
Compostthee starter-set
24 juli 2019
AQUATEC GIETRAND
Watergeefrand AquaTec® (Type 4)
25 juli 2019

GreenRoots wortelstimulator

Vraag om prijs

Vloeibare organische wortelstimulator

GreenRoots wortelgroeistimulator is een vloeibare biostimulator. Toepassing van deze wortelgroeistimulator resulteert in de aanmaak van nieuwe haarwortels, betere groei en een vitaler en weerbaardere plant. Tevens wordt de opnamecapaciteit en het transport door de plant heen bevordert. GreenRoots wordt ingezet voor de verplant of na de aanplant van bomen heesters en andere gewassen. Ook kan het helpen in het herstel van schade aan wortels.  De meeste problemen voor een plant doen zich voor bij de start van de groei na aan- of verplant. Op dat moment moeten er wortels gevormd worden. Voor dit proces is veel energie nodig, terwijl de plant nog maar nauwelijks aan fotosynthese toe komt door een gebrek aan blad. Om dit proces positief te beïnvloeden zijn er veel middelen op de markt. Uit een groot aantal onderzoeken gedurende veel jaren op het gebied van wortelversterking en ontwikkeling door Amerikaanse universiteiten, is gebleken, dat het gebruik van auxine in alle gevallen leidde tot een grotere wortelactiviteit en daaraan gekoppeld een grotere opbrengst van alle hiermee behandelde gewassen.

Deze auxine zit samen diverse plantstimulerende vitamines en fulvine in GreenRoots en wordt nu al vele jaren in de Europese tuinbouw met succes toegepast. GreenRoots kan zowel op het blad als in een groeimedium gebruikt worden.

Het gebruik van GreenRoots resulteert in de aanmaak van meer bladgroen, ontwikkeling van nieuwe haarwortels, een grotere vitaliteit en snellere groei van het gewas. Tevens wordt ook de opnamecapaciteit en het transport door de plant heen bevorderd. Dit geheel levert een grote bijdrage aan sterke en gezonde snel groeiende plant.

GreenRoots© wortelstimulator:
+ stimuleert de wortelontwikkeling
+ verbetert de voedselopname en voorkomt stress
+ meer aanmaak van bladgroei.
+ werkt +/- 30 dagen
+ verbetert het transport door de plant
+ geeft een versnelde plantontwikkeling in de startfase

Samenstelling Greenroots wortelstimulator:
Vitamine C, B1 en E, humuszuren, aminozuren, zeewierextract.

Dosering algemeen advies:
10 ml per 10 liter water (bespuitingen en bij aangieten in potgrond) 50 ml per 10 liter water (bij aangieten bomen en bij verplantingen)

Toepassing:
Na het aanplanten met perskluiten, bij het op– en verpotten, de aanleg van graszode of na aankomst bij zaaien. Ook bij wortelschade kan GreenRoots ingezet worden.

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.