SG Bomengrond
22 juli 2019
Stedelijk Groen Bomengranulaat
Bomengranulaat Extra – Grauwacke
22 juli 2019

SG Bomenzand

Vraag om prijs

Bomenzand is een mengsel van eentoppig zand en volledig uitgecomposteerde houtcompost. Door de hoekige structuur en de samenstelling van het zand is het mogelijk het zand te verdichten zonder dat de macroporiën verdwijnen. Hierdoor wordt een stabiele groeiplaats gevormd die lichte belasting prima verdraagt.

Toepassing in groeiplaatsen met een hangwaterprofiel

Bomenzand is geschikt voor groeiplaatsen met een hangwaterprofiel. Door de fijnere korrelfractie wordt is capillaire opstijging van grondwater in de groeiplaats mogelijk waardoor ook in droge perioden de vochtvoorziening toereikend blijft.

Betere aanslag en lagere uitval

Stedelijk Groen Bomenzand is standaard verrijkt met een voormengsel van bodemleven bevattende en stimulerende toeslagstoffen, zoals bijvoorbeeld mycorrhizae, waardoor de aan te planten bomen in een bodemlevenrijke groeiplaats geplant zullen worden. De aanslag zal beter zijn en uitvalpercentages lager.

  • Constante, stabiele kwaliteit
  • Verrijkt met bodemleven, dus betere aanslag en groei
  • Toepassing onder verharding met lichte belasting
  • Specifieke samenstelling per project is mogelijk