Stedelijk Groen Regenwormen
Regenwormen bestellen?
22 juli 2019
Stedelijk groen Bomenzand
SG Bomenzand
22 juli 2019

SG Bomengrond

Vraag om prijs

Stedelijk Groen Bomengrond is een wat rijkere aanvulgrond van hoge kwaliteit en geschikt voor de aanplant van sierplantsoen en bomen in de open grond. SG Bomengrond is standaard verrijkt met een voormengsel van bodemleven bevattende en stimulerende toeslagstoffen, zoals bijvoorbeeld mycorrhizae, waardoor de aan te planten bomen in een bodemlevenrijke groeiplaats geplant zullen worden. De aanslag zal beter zijn en uitvalpercentages lager.