Voeding en structuurverbetering

Home > Producten > Voeding en structuurverbetering

Voed de bodem, dan voedt de bodem de plant

Een structuurloze bodem kent vele oorzaken maar leidt steeds weer tot een tegenvallende eindbeeld van uw beplanting.  Veelal resulteert dit in onnodig hoge onderhoud- en inboetkosten.
Een actief bodemleven zorgt voor bodemaggregaten (niets meer dan door bodemlevenuitwerpselen aan elkaar klevende bodemdeeltjes); een open bodemstructuur. Daarnaast zorgt het bodemleven voor de afbraak van organisch materiaal en het maakt uit organisch materiaal mineralen beschikbaar voor planten. Teneinde het bodemleven goed te laten fuctioneren is, net zoals bij planten, voldoende voeding en zuurstof nodig. Voeding van het bodemleven bestaat uit organisch materiaal, maar bij symbionten ook uit suikers uitgescheiden door plantenwortels.

Een optimale bodem heeft een open bodemstructuur en een actief bodemleven en het bevat voldoende organische bestandsdelen. De beplanting zal zich beter ontwikkelen omdat er voldoende zuurstof, vocht en voeding voor de plant beschikbaar is. Bomen vragen minder nazorg en plantvakken sluiten sneller. Deze eenmalige investering in de bodemkwaliteit betaalt zich terug in jarenlange arbeidsbesparing.

Offerte aanvraag