Wortelwering en wortelgeleiding

Home > Producten > Aanplant en groeiplaats > Wortelwering en wortelgeleiding

Boomwortels trekken zich niks aan van verhard wegdek, leidingen en riolering en volgen van nature de weg van de minste weerstand. Hierdoor groeien boomwortels snel in het tracé van kabels en leidingen, waar de grond meestal minder sterk verdicht is. Lekkende rioolbuizen zijn een bron van water en voeding voor bomen. Uiteindelijk kunnen de boomwortels in de buizen groeien en het hele systeem verstoppen. Dikkende boomwortels onder fiets- en voetpaden kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken.

Door het toepassen van wortelgeleidende of wortelwerende materialen kunnen veel problemen voorkomen worden. Zo blijkt dat elke situatie z’n eigen oplossing vraagt. Er zijn diverse systemen ontwikkeld die ieder voor een specifieke situatie het meest geschikt is.

Laat u informeren en adviseren over de juiste keuze en toepassing van de verschillende systemen en oplossingen.