Groeiplaats constructies en stadsinrichting

Home > Producten > Groeiplaatsconstructies en stadsinrichting

Groeiplaatsconstructies zijn speciale systemen waarin stadsbomen optimaal kunnen groeien. Een groeiplaatsconstructie beschermd de boomgroeiplaats en voorkomt bodemverdichting.

In de praktijk krijgt een deel van de bomen in de openbare ruimte te maken met maaischade, aanrijschade en vandalisme. Daarnaast blijkt het inrichten van groeiplaatsen en het correct aanbrengen van bomenzand en andere grondmengsels niet eenvoudig te zijn. De menging, het vervoer en de verdichting moeten op een correcte manier gebeuren. In de praktijk zien wij dat bij de aanleg de meeste fouten worden gemaakt: het materiaal wordt te diep of te vochtig gebruikt. Ook een te grote verdichting bij de aanleg of een te zware belasting bij gebruik komen vaak voor.

Stedelijk Groen bv levert groeiplaatsconstructies, wortelwering en hulpmiddelen om (stads)bomen en groen in een onnatuurlijke stedelijke omgeving toch te laten floreren. Daarnaast leveren wij met betrekking tot stadsinrichting diverse elementen als boombakken, boombeugels, zitbanken, boomkorven en boombeschermingsmiddelen.