Bodemstructuur verbeteren

Home > Producten > Voeding en structuurverbetering > Bodemtructuur verbeteren

Een goede bodemstructuur is belangrijk bij de aanplant van bomen en heesters. Daar waar de bodem een matige structuur heeft, kan zuurstofgebrek ontstaan hetgeen niet alleen in de aangroeifase schadelijk is. Bij een ontoereikende bodemstructuur is zowel de plant als het bodemleven niet in staat zich volledig te ontwikkelen. Wij leveren diverse producten voor het verbeteren van de bodemstructuur.

Belangrijke voordelen van bodemstructuur verbeteren:

  • een goed actief bodemleven;
  • goede korrelgrootteverdeling (afhakelijk van het toepassingsgebied);
  • voldoende poriënvolume;
  • geen overmatige bodemverdichting;
  • voldoende organische stof.