Bomenvoeding en bodemverbetering

Home > Producten > Bomenvoeding en bodemverbetering

Voed de bodem, dan voedt de bodem de plant

Een structuurloze bodem kent vele oorzaken maar leidt steeds weer tot een tegenvallende eindbeeld van uw beplanting.  Veelal resulteert dit in onnodig hoge onderhoud- en inboetkosten.
Door bodemverbetering zorgt een actief bodemleven voor bodemaggregaten een open bodemstructuur. Daarnaast zorgt het bodemleven voor de afbraak van organisch materiaal en het maakt uit organisch materiaal mineralen beschikbaar voor planten.

Een optimale bodem heeft een open bodemstructuur en een actief bodemleven en het bevat voldoende organische bestandsdelen. De beplanting zal zich na bodemverbetering beter ontwikkelen omdat er voldoende zuurstof, vocht en voeding voor de plant beschikbaar is. Bomen vragen minder nazorg en plantvakken sluiten sneller. Deze eenmalige investering in de bodemkwaliteit betaalt zich terug in jarenlange arbeidsbesparing.