Mulchen

Home > Producten > Substraten en mulch > Mulch

Mulchen is het bedekken van de bodem met een beschermende laag. Mulch onderdrukt op een natuurvriendelijke manier ongewenste onkruidgroei, stimuleert het bodemleven, voorkomt verdroging, verslemping en erosie van de bodem. De natuurlijke situatie wordt het beste benaderd door organische mulch als boomschors, verhakseld snoeihout of compost toe te passen. Ook cocos- of hennepmulchschijven laten zeer goede resultaten zien bij jonge boomaanplant.

Een organische mulchlaag heeft een aantal voordelen voor bomen:

  • vasthouden van water in de bovenste bodemlagen;
  • temperen van temperatuurextremen;
  • tegengaan van bodemverdichting;
  • tegengaan van erosie;
  • verbeteren van de bodemstructuur en -vruchtbaarheid;
  • stimuleren van het bodemleven;
  • beschermen van de wortels tegen beschadiging;
  • reduceren van onkruidgroei.