Boomsubstraten en compost

Home > Producten > Substraten en mulch > Boomsubstraten en compost

Een goede bodem levert voldoende voedingsstoffen aan bomen en planten maar het moet ook voldoende water en lucht doorlaten en vasthouden. Boomsubstraten en compost zorgen voor een goede bodemstructuur en stimuleren het bodemleven. Met compost wordt het organische stofgehalte van de bodem opgewaardeerd. Aanwending van nieuw organisch materiaal heeft een
directe uitwerking op de activiteit van het bodemleven en de bodemstructuur. Toepassing van deze producten resulteert in een gezonde bodem en vitale bomen en planten.