Bomensubstraat en Compost

Home > Producten > Bomensubstraat en compost

Bomen gesitueerd in een stedelijke omgeving gedijen in veel gevallen niet onder die optimale omstandigheden zoals bosbomen. Bomen staan bijvoorbeeld in bestrating of langs wegen en hebben dus een beperkte ondergrondse groeiplaats. Daarom is het van wezenlijk belang dat de kunstmatig gecreëerde wortelruimte voor de bomen zo optimaal mogelijk ingevuld wordt. Stedelijk Groen heeft compost en een aantal uitgebalanceerde substraten en granulaten in het assortiment die voor iedere afzonderlijke situatie de basis voor een succesvolle groei en ontwikkeling van boombeplanting vormen.