Onderzoek groeiplaats

De groeiplaats ligt aan de basis van een succesvolle groei en ontwikkeling van een (stads)boom. Deze groeiplaats heeft in de openbare ruimte vaak veel te voorduren. Een groeiplaats ligt bijvoorbeeld onder verharding, wordt bereden en de bodem raakt verdicht waardoor de beworteling wordt beperkt. In tegenstelling tot bomen in de open grond valt het blad op de verharding en krijgt het geen kans om in de bodem omgezet te worden tot humus, waarmee het noodzakelijke bodemleven zich voedt. Aan de hand van een groeiplaatsonderzoek kan de meest optimale groeiplaatsinrichting worden bepaald.

Advies groeiplaats bomen

Niet zo vreemd dat bij een onnatuurlijke standplaats de natuurlijke processen in de bodem ontregeld raken en ongunstige omstandigheden kunnen ontstaan voor de vitaliteit en kwaliteit van de boom. Wilt u nieuwe bomen aanplanten of vertonen uw bomen een ontevredenstellende groei dan kunnen onze vakbekwame boomtechnisch adviseurs (ETT) een praktijkgericht groeiplaatsonderzoek uitvoeren dat u veel problemen kan besparen. Op basis van het onderzoek leveren wij u een helder advies met daarin de bevindingen en aanbevelingen tegen acceptabele kosten.

Wij hanteren een tweetal onderzoekspakketten die aangevuld kunnen worden met een of meer aanvullende modules. De meeste onderdelen uit de onderzoekspakketten zijn ook los te onderzoeken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Standaard onderzoekspakket

Het Standaard onderzoekspakket geeft u binnen circa 1 week een algemene indruk van de ondergrondse groeiplaats. Heeft u snel inzicht nodig in de lokale situatie is het Standaard onderzoekspakket een goede keuze. Het Standaard onderzoekspakket bestaat uit de volgende aspecten:

 • Profielopbouw
 • Indringingsweerstand (bodemverdichting)
 • Bodemluchtmeting (zuurstof, koolstofdioxide, methaan)
 • Grondwaterstand
 • Elektrische geleidbaarheid (EC)
 • Hoofdelementen (N, P, K, Mg, Ca, S)
 • Sporenelementen (Mn, Zn, Fe, Bo, Cu, Mo)
 • Na, Cl, Si
 • Zuurgraad (pH)
 • Organische stof

Optimaal onderzoekspakket

Wilt u de groeiplaats uitgebreider in kaart brengen dan kunt u kiezen voor het Optimaal onderzoekspakket. Hierbij wordt specifieker gekeken naar de beschikbaarheid en de bodemvoorraad van een aantal hoofdelementen en wordt tevens inzicht verkregen in het klei-humus complex van de bodem en de kationenbalans van dit complex. Dit verschaft nadere gegevens over de bodemstructuur en de beschikbaarheid van mineralen voor de plant. De onderzoekstijd bedraagt circa 3 weken

Het Optimaal onderzoekspakket bevat de volgende onderdelen:

 • Profielopbouw
 • Indringingsweerstand (bodemverdichting)
 • Bodemluchtmeting (zuurstof, koolstofdioxide, methaan)
 • Grondwaterstand
 • Elektrische geleidbaarheid (EC)
 • Stikstof (totaal stikstof, N-leverend vermogen, Nitraatstikstof, Ammoniumstikstof)
 • Fosfaat (totaal fosfor, Pw, P-AL)
 • Kalium (totaal kalium, K-getal)
 • Overige hoofdelementen (Mg, Ca, S)
 • Sporenelementen (Mn, Zn, Fe, Bo, Cu, Mo)
 • Na, Cl, Si
 • Zuurgraad (pH)
 • Organische stof
 • C/N-verhouding
 • Lutum*
 • Afslibbaarheid*
 • Koolzure kalk*
 • Klei-humus complex (CEC)
 • Kationenbalans op het klei-humuscomplex
 • Structuurstabiliteit
 • Verkruimelbaarheid

*) bij kleigronden

Aanvullende modules

Hieronder zijn een aantal aanvullende modules weergegeven die los of in combinatie met de bovenstaande onderzoekspakketten uitgevoerd kunnen worden.

Korrelgrootteverdeling
Middels een korrelgrootteverdeling kan inzicht verkregen worden in de fysieke bodemeigenschappen. Met deze gegevens kan bepaald worden of een bodem gevoelig is voor verdichting. Dit is bijvoorbeeld voor bomenzand belangrijk omdat deze mengsels ééntoppig moeten zijn. Ook kan het M50-getal bepaald worden.

Bodemademing
Door middel van een incubatietest wordt de biologische activiteit van de bodem bepaald. Hiermee wordt een indruk verkregen van de activiteit van het bodemleven.

Bodemvoedselweb
Wilt u een meer gedetailleerd inzicht in het bodemleven krijgen dan kan een bodemvoedselwebanalyse uitgevoerd worden. Het bodemleven bestaat uit een enorme diversiteit aan organismen die op een zeer ingenieuze wijze met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn. Van eencellige organismen, bacteriën, schimmels, steeds groter, tot regenwormen, insecten en kleine gewervelde dieren. Zij produceren de humus die zo belangrijk is voor een gezonde bodem, zorgen voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen en hebben een ziektewerende werking.

Offerte aanvraag