Bomenwacht (toezicht)

Bij bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden komen bomen vaak in het geding. Ondanks de gestelde voorwaarden in bestekken t.b.v. bescherming van bestaande bomen dreigen er in de praktijk allerlei gevaren die het duurzaam behoud van bomen in de weg kunnen staan.

Bomenwacht voorkomt schade aan bomen

Teneinde schade aan de bomen te voorkomen als gevolg van de werkzaamheden, worden de vakbekwame adviseurs (ETT) van Stedelijk Groen ingeschakeld als ‘Bomenwacht’. Hierbij worden de werkzaamheden op een praktische manier begeleid zodat een correcte uitvoering gewaarborgd is en er geen schade aan de bomen ontstaat door bijvoorbeeld het graven binnen het bereik van de kroonprojectie. Hierdoor kunnen bomen op duurzame wijze behouden blijven en worden hoge schadeclaims en/of onderzoek- en revitaliseringskosten voorkomen.

Het beschermd boomgebied wordt in de regel beschreven in een BEA of is nader uitgewerkt in een boombeschermingsplan. Het beschermd boomgebied moet gezien worden als een “no-go zone” welke is voorzien van vaste bouwhekken. Ter verduidelijking worden de hekken uitgerust met duidelijke bebording zodat de betrokken partijen op de hoogte zijn van de geldende boombeschermingsmaatregelen.

Overzichtelijke verslaglegging

Gedurende werkzaamheden vindt rapportage plaats en worden alle relevante zaken middels foto’s vastgelegd.

Meer informatie over bomenwacht (toezicht)?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Offerte aanvraag