Bomen verplant je niet zomaar

Het besluit tot een boomverplanting kan zeer uiteenlopende redenen hebben. Om de verplanting van bomen succesvol te laten verlopen moet er echter aan verschillende eisen worden voldaan. Deze hebben te maken met het regeneratie- of herstellingsvermogen en de bewortelingsmogelijkheden van de bomen. Daarnaast is het zeer belangrijk om kennis te hebben van soortspecifieke eigenschappen. Het is van belang dat van te voren wordt bepaald of het verplanten van een boom zinvol en realiseerbaar is.

Verplantbaarheidsonderzoek

Voordat besloten wordt bomen te verplanten, is het vaak verstandig een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt bepaald in hoeverre een boom verplantbaar is, welke voorbereidende maatregelen getroffen dienen te worden en welke verplantmethode het meest geschikt is.

Verplantmethode

Het verplanten van bomen is altijd maatwerk. Bij iedere boom dient individueel bepaald te worden wat de beste verplantmethode is. Deze keuze in onder meer afhankelijk van de boomsoort, de omvang van de boom, het bewortelingspatroon, de kwaliteit van de wortelkluit, de standplaats van de boom en de bereikbaarheid van de nieuwe plantlocatie (bepalen transportroute in verband met eventuele obstakels).

Wij hebben ruime ervaring met het verplanten van (grote) bomen met verplantmachine en/of telekraan en dieplader, al dan niet met een frame- of palletconstructie.

Offerte aanvraag