Advies inrichting groeiplaats

Stedelijk Groen heeft veel expertise als het gaat om bomen en geeft advies met betrekking tot groeiplaatsinrichting en groeiplaatseisen. Onze European Tree Technicians (ETT) begeleiden en adviseren opdrachtgevers in de aanloopfase van (civieltechnische) projecten, teneinde een voor de beplanting zo optimaal mogelijke uitgangssituatie te creëren. Onze betrokkenheid, in een vroeg stadium van het project, kan veel ellende en extra kosten besparen.

“Better plant a 100 dollar tree in a 200 dollar hole, then a 200 dollar tree in a 100 dollar hole” is een bekend citaat van de beroemde boomdeskundige Dr. Alex Shigo. Wij gebruiken dit citaat graag, aangezien het “koud” planten van bomen in plantgaten zonder enige vorm van groeiplaatsverbetering, in onze ogen toch enigszins riskant is en vaak in een teleurstellend resultaat eindigt.

Afhankelijk van de bodemsamenstelling, de lokale en de toekomstige situatie wordt een specifieke groeiplaatsinrichting geadviseerd. Dit kan met diverse substraten zoals bomengrond, bomenzand en bomengranulaat of groeiplaatsconstructies zoals SilvaCell. Optimale bodembeluchting, waterhuishouding en preventiemaatregelen tegen wortelopdruk completeren de inrichting van de groeiplaats en dragen bij aan een duurzame standplaats voor bomen.

Wilt u advies over groeiplaatsinrichting?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Offerte aanvraag