Hoe kunnen we helpen?

Stedelijk Groen is een specialistisch bedrijf op het gebied van boomadvies & onderzoekboomverzorging en de inrichting van de openbare ruimte. Onze boomspecialisten zijn gecertificeerd European Tree Technician (ETT) en European Tree Workers (ETW) en beschikken over de vereiste kennis en ervaring op het gebied van het snoeien, kappen, rooien, planten en verplanten van (grote) bomen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Boomadvies & onderzoek

Bomen zijn van wezenlijk belang in stedelijk gebied en leveren enkele aanwijsbare maatschappelijke baten zoals bijvoorbeeld de verbetering van het stadsklimaat. Het is belangrijk dat bomen, zonder dat ze overlast veroorzaken of gevaarzettend zijn, kunnen gedijen in de stad.

In de aanloopfase van projecten adviseert Stedelijk Groen aan de hand van een gedegen groeiplaatsonderzoek met betrekking tot de inrichting van de groeiplaats en de boomsoortkeuze. Een goed doordacht ontwerp van de groeiplaats, in combinatie met een passende boomsoort, kan veel beheerproblemen in de toekomst voorkomen.

Expertises European Tree Technician

 • Bomen Effect Analyse
 • Groeiplaatsonderzoek
 • Nader boomtechnisch onderzoek (NTO)
 • Verplantbaarheidsonderzoek
 • Boomveiligheidscontrole
 • Advies groeiplaatsinrichting
 • Bomenwacht (toezicht)
 • Ecologisch onderzoek, Wet Natuurbescherming
 • Boombeleidsplan
 • Boombeheerplan
 • Bestek schrijven en doorlichten
 • Projectbegeleiding
 • Boomtaxatie
 • Inkoopbegeleiding
 • Sortimentsadvies
 • Bodembiologisch onderzoek
 • Onderzoek plantparasitaire aaltjes

Boomverzorging

Vanaf de aanplant tot de onderhoudsfase hebben bomen terugkerende snoeibeurten nodig om de gewenste doorrijhoogte en eindbeeld te bereiken. De verschillende fases in een bomenleven vragen een eigen snoeiwijze. Ons bedrijf werkt landelijk, maar is vooral gericht op het snoeien, kappen en het (ver)planten van bomen in Noord Nederland  (provincies Groningen, Drenthe en Friesland).

De meeste bomen in de openbare ruimte worden periodiek gesnoeid met behulp van hoogwerkers of klimtechnieken. Hierdoor wordt voorkomen dat gevaarzettende situaties ontstaan (dood hout, plakoksels). Bovendien ontstaan er geen grote snoeiwonden indien er regelmatig begeleidingssnoei wordt uitgevoerd en blijft het rijprofiel gevrijwaard van laaghangende takken. In de onderhoudsfase worden probleemtakken als zwaar hout en plakoksels uit de blijvende kroon verwijderd.

Bomen verplant je niet zomaar. Het besluit tot een boomverplanting kan zeer uiteenlopende redenen hebben. Om de verplanting van bomen succesvol te laten verlopen moet er echter aan verschillende eisen worden voldaan.

Voor elke situatie een passende oplossing

Door een intensieve samenwerking met de diverse betrokken disciplines, vanaf de planvorming tot en met de nazorg, worden onze projecten succesvol gerealiseerd. Heeft u een probleem, een aansprekend project of idee, aarzel dan niet om ons te benaderen.

Inrichting openbare ruimte

Heldere looplijnen, logische parkeervoorzieningen en een fijn buitengebied om in te verblijven; een goed aangelegd terrein maakt het aangenaam en toegankelijk voor gebruikers, bezoekers en beheerders. Bij Stedelijk Groen integreren we ‘groen’ en ‘grijs’ tot een multifunctioneel geheel met een lange levensduur.

Openbare ruimtes zoals parken en terreinen rondom gebouwen worden door veel mensen gebruikt. Ze geven echte meerwaarde als bij de aanleg rekening is gehouden met gebruiksgemak en een prettige beleving. Bij Stedelijk Groen kijken we graag naar de toekomst en daarom zorgen we voor een kwalitatief goede aanleg. De uitvoering van een plan van een (landschaps)architect is bij ons in goede handen, in alle fases, van engineering tot aanleg en beheer.

Deel deze pagina
Offerte aanvraag