In 8 stappen naar een succesvolle boomaanplant
4 februari 2019
stedelijkgroen veiligstellen enten
Stuk van Maarten….
20 juni 2019
stedelijkgroen klimaatboom blog

De klimaatboom

Introductietekst

Adapteert het klimaat de boom, of de boom het klimaat. Is groen maakbaar of maakt groen zichzelf. Stedelijk gebied is een kunstmatige leefomgeving gecreëerd vanuit de visie van de van de mens. Waarbij bij te vaak voorbij wordt gegaan aan de behoefte van andere organismen waar we mee samenleven. Het is lastig inpasbaar en kost alleen maar extra geld. Niet doen. Op de korte termijn klinkt dit als winst. Op de lange termijn is het verlies. Groene oases in steden trekken mensen, daar is geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Het heeft meerwaarde.  Moet dit dan? Niet iedereen vindt dit. Toch draagt het wetenschappelijk onderbouwd bij aan een gezondere leefomgeving. Bomen en planten zijn net als mensen en dieren prima in staat om in een stad te wonen, als de leef voorwaarden maar aanwezig zijn. Is groen op zichzelf staand, of een onderdeel van onze leefomgeving.

Voor de meesten onder ons is dit geen nieuws. Echter blijkt in de praktijk toch dat bomen vaak in groeiplaatsen geplant worden die niet voldoen. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld stagnerend water of overmatige bodemverdichting. Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek is een beperkte investering die veel problemen en onnodige kosten voorkomt.

Door een intensieve samenwerking met de diverse betrokken disciplines, vanaf de planvorming tot en met de nazorg, worden onze projecten succesvol gerealiseerd.
Groeiplaatsverbetering middels bodeminjectering is een revolutionaire methode waarmee bodemverdichting opgeheven kan worden en de bodem geënt kan worden met organisch materiaal en bodemleven.
Deel deze pagina
Offerte aanvraag