In 8 stappen naar een succesvolle boomaanplant
4 februari 2019

Veilig stellen van genetisch materiaal…@Wouter

Ieder jaar worden in onze openbare ruimte veel nieuwe bomen geplant. Ondanks alle goede bedoelingen moet regelmatig geconstateerd worden dat een partij jonge bomen er na een paar jaar niet zo florissant bij staat als van te voren beoogd. Met een nieuw plantseizoen voor de boeg heeft Stedelijk Groen een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan wordt als leidraad gebruikt om bij nieuwe aanplantprojecten een succesvol resultaat te behalen.

Planvorming

Bepaal voordat u bomen op een bepaalde locatie intekent hoeveel bovengrondse en ondergrondse ruimte er is. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur maar ook kabels en leidingen. Hoeveel jaar wilt u dat een boombeplanting goed gedijt en hoeveel ondergrondse en bovengrondse ruimte is daarvoor benodigd?

Groeiplaatsonderzoek

Voor de meesten onder ons is dit geen nieuws. Echter blijkt in de praktijk toch dat bomen vaak in groeiplaatsen geplant worden die niet voldoen. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld stagnerend water of overmatige bodemverdichting. Het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek is een beperkte investering die veel problemen en onnodige kosten voorkomt.

Door een intensieve samenwerking met de diverse betrokken disciplines, vanaf de planvorming tot en met de nazorg, worden onze projecten succesvol gerealiseerd.
Groeiplaatsverbetering middels bodeminjectering is een revolutionaire methode waarmee bodemverdichting opgeheven kan worden en de bodem geënt kan worden met organisch materiaal en bodemleven.
Deel deze pagina
Offerte aanvraag